nederlands frysk deutsch english français espagnol svenska

Papegojgården Aldegea

Our Home

Cages in the Summer

Cages in the Winter

Two Hand-raised Birds

Vi startade vår hobby med att föda upp Australiensiska parakiter och dvärgpapegojor, men sedan 1984 föder vi upp större papegojor.

Vi bor på en före detta bondgård i Oudega i närheten av Drachten. Gården ligger på gränsen till de naturliga våtmarkerna "Alde Feanen" i landsdelen Fryslân. Lagården som är 10x20meter är helt anpassad för våra papegojor. Runt lagården är det 33 utomhusvoljärer där varje voljär har inomhusutrymme. Förutom utomhusvöljärerna så har vi även byggt 25 stycken inomhusvoljärer.

Större delen av vår fågelhållning består av Amazonpapegojor, men vi har också fåglar som kommer från Australien, Afrika och Indonesien.

Eftersom vi inte är ekonomiskt beroende av att handla med fåglar, så ser vi oss själva som fågelentusiaster. Och vi har som princip att våra fåglar, får föda upp sina egna ungar på egen hand, i nödfall går vi in och handmatar. Vi föder alltså inte upp fåglar för försäljning till att bli ensamma sällskapsdjur. Fågelintresset tar en stor del av vår tid speciellt under häckningssäsongen, men det är ju vårt intresse.

Det skulle vara trevligt att dela kunskap om papegojor med andra papegojintresserade. Om du har frågor om era fåglar så försöker vi gärna ge er ett gott svar. Och söker ni papegojor av en speciell art, så hjälper vi gärna till att få fram den.

Så tveka inte att sända oss ett email, så kan vi säkert hjälpa er på något sätt både med frågor och fåglar. Och ni kan använda vilket språk ni vill som finns på huvud sidan.

A v.d. Ploeg
Gealânswei 2
9126 XX Oudega Netherlands
tel. 0031 512 371253 of 0031 512 372853
E-Mail: antonpap@xs4all.nl


Last update: 24 Augustus 2001 E-Mail: antonpap@xs4all.nl